offermann_psy_praktijkinfo_header.jpg

Psychotherapie

offermann_psy_psychotherapie_content.jpg

Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Er zijn diverse psychotherapierichtingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, clientgerichte psychotherapie, analytische of psychotdynamische psychotherapie.

Wat is psychodynamische/psychoanalytische psychotherapie?

Ik zelf werk voornamelijk vanuit een psychodynamische benadering. De psychodynamische/psychoanalytische psychotherapie gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van psychodynamische/psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten, behoeften en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties in de toekomst om te gaan. Psychodynamische psychotherapie duurt over het algemeen één tot enkele jaren.

Wat is KDP (kortdurende dynamische psychotherapie), Davanloo-Therapie?

KDP is vooral geschikt voor diverse complexe psychologische problematiek. Vele psychische problemen ontstaan door dat mensen op basis van hun levenservaringen "geleerd" hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen gevoelens niet doordat zij deze b.v. bij voorbaat negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf.

Het kan ook voorkomen dat de eigen gevoelens van binnen nog wel herkend worden, maar dat deze gevoelens meteen angstig en schuldig maken zodat de persoon in kwestie ze alsnog wegdrukt of b.v. zich niet meer rechtstreeks zal uiten.

Doordat de therapeut op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende mechanismen, waarmee deze voorkomt/vermijdt om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief snelle tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en - naar keuze - los te laten. Vervolgens staat in principe voor cliënt en therapeut de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) naar boven te laten komen en deze te laten winnen van angst.
Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de "vroegere" pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.

Het uiteindelijke doel is de patiënt zo goed mogelijk te helpen om weer in zijn eigen kracht te komen, zijn eigen potentiaal ten volle te benutten en zijn huidige leven op de meest constructieve manier invulling te geven.

Copyright 2024 Impressum Privacystatement