offermann_psy_voorwie_header.jpg

Voor wie en wanneer

offermann_psy_voorwie_content.jpg

Voor wie psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor mensen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek. Verder kan psychotherapie helpen bij burn-out, intimiteitsproblemen, relatieproblemen, posttraumatische stressklachten, eetproblemen en levensfaseproblematiek.

Wanneer psychotherapie

Het doel van de psychotherapie is het verminderen van of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Met behulp van psychotherapie leert de cliënt zijn problemen beter te hanteren. De patiënt leert ook om in de toekomst gezondere keuzes te maken, waardoor hij beter in staat is zijn leven in een gewenste richting te oriënteren en om met moeilike situaties veerkrachtig om te gaan.

Copyright 2024 Impressum Privacystatement